Gạch ốp lát 30×90 DAV _ D04 ,60×60 DAV_D04và 80×80 DAV_H04

338.000

Gạch ốp lát 30×60 DAV _ D04 ,60×60 DAV_D04và 80×80 DAV_H04
Chất liệu : Đá
30×90 thùng 6 viên = 1.08m2
60×60 thùng 4 viên = 1.44m2
80×80 thùng 3 viên = 1.92m2

Quý khách muốn biết giá cụ thể sản phẩm này, vui lòng lại số điện thoại để nhân viên trực tiếp tư vấn:
    C 15
    Gạch ốp lát 30×90 DAV _ D04 ,60×60 DAV_D04và 80×80 DAV_H04

    338.000